wo26022020

Back U bevindt zich hier: Start > Festivals > Brabants Film Manifestatie (BFM) > BFM 2019: uitslag en juryrapporten

BFM 2019: uitslag en juryrapporten

Op zondag 14 april hebben we weer genoten van het beste van de Brabantse amateurfilmers.

De uitslag is:

1e prijs Ambachtelijk van Tony Jacobs (ERSA)
2e prijs Van hooi naar mazout van Willy Dekoninck (PEER)
3e prijs Verleden Toekomst Van Rika Houthuijzen (ERSA)

Nr.1

Titel: Verleden Toekomst                                                              Genre: Reisreportage

Maker: Rika Houthuijzen                                                               Lengte: 29 min

De maakster maakte een reis door het noorden van Alaska en geeft ons informatie over het gebied, de natuur, de bewoners en de cultuur. De landkaartjes laten zien waar het gebied is. Dat is aan de rand van de bewoonde wereld. Ze laat zien wat voor gebied het is, wie er wonen en met welke uitdagingen ze te maken hebben. Het is een gebied waar weinig toeristen komen en alles ziet er heel ongerept uit.

De kracht van de film zit vooral in het directe contact dat de maakster met de lokale bevolking heeft. Ze komt dicht bij de mens en je krijgt zo directe informatie. De bewoners vrezen dat hun cultuur niet wordt gerespecteerd en verloren kan gaan. Zo ontstaat er een indringende en boeiende film over een nogal onbekend gebied.

We zien mooi camerawerk en een prima montage. De pans zijn stabiel. De tekst van de voice-over is functioneel en gebaseerd op gedegen research. De landkaartjes geven steeds aan waar we zijn. Zo krijgen we op een prettige wijze  een compleet beeld van dit gebied.


Nr.2

Titel: Zouaven Basiliek Oudenbosch                            Genre: Documentaire

Maker: Cor Claassens                                                       Lengte: 6 min

In documentaire stijl wordt de invloed van de pauselijke Zouaven gegeven op de bouwstijl in Oudenbosch. Met de basiliek als uitgangspunt wordt vanuit historisch perspectief het functioneren van deze Zouaven verteld.

We zien daarbij historische prenten en het bezoek van 3 mensen aan het museum en de basiliek. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan hoe de bouw van de basiliek is verlopen. De informatie horen we via de voice-over en getuigt van een goede research. Wel is de informatie wat zakelijk De emotie ontbreekt en daardoor is alles wat afstandelijk. Ook missen we wat achtergrondinformatie over de Zouaven en hoe uiteindelijk de geschiedenis is afgelopen.

De cameravoering en montage zijn rustig en passen bij de onderwerpskeuze. De voice-over is duidelijk en ondersteunt de beelden. Deze tekst in leidend en vormt de rode draad in de film.

We zagen een interessante geschiedenis die keurig in beeld is gebracht.


Nr.3

Titel: Mijmeringen rond het Rozeven                             Genre: Persoonlijk

Maker: Rien van der List                                                   Lengte: 11 min

Het is een portret van een ouder wordende man die zijn leven overziet. Dat doet hij zittend of lopend bij dit ven dat in zijn leven altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Middels de voice-over vertelt hij zelf zijn levensverhaal. Je ziet de maker steeds in beeld evenals delen van genoemd ven.

Hij vertelt over zijn jeugd, zijn eerste relatie, zijn vrouw en zijn kinderen. Alles bij dit ven. Ook vond hij troost b.v. bij het overlijden van zijn moeder. En steeds zie je hem ergens bij dit ven. Ook zien we andere mooie beelden van dit natuurgebied. Zijn wens is dat na overlijden zijn as hier wordt verstrooid.

De cameravoering is verder eenvoudig met veel totalen. De zooms en pans moeten de beelden verlevendigen, maar deze zien we wel iets teveel. Wel zien we mooie natuuropnamen. Ook zien we oude foto’s van het ven. De voice-over is goed verstaanbaar. De toegevoegde muziek blijft op de achtergrond en is passend. Jammer dat het livegeluid ontbreekt.

We zagen een idyllische film met mooie natuuropnamen. De mijmeringen op deze wijze verfilmd is een leuke vondst.


Nr. 4

Titel: Ambachtelijk                                                              Genre: Speelfilm                                                                                                     

Maker: Tony Jacobs                                                          Lengte: 10 min

De film vertelt het verhaal van een gepensioneerde bakker die in een bejaardenhuis verblijft en daar voor eigen rechter speelt. Hij kijkt terug op zijn leven in de bakkerij en m.n. zijn babbelaars zijn beroemd. Deze beelden uit het verleden zijn is zwart-wit. M.n. zijn babbelaars zijn beroemd. En als de bakker je mag krijg je er één. Maar er is ook een keerzijde, zowel aan de bakker als zijn snoepjes. Het is mooi opgezet verhaal, waarbij je als kijker een beetje op het verkeerde been wordt gezet.

Het spel wordt geloofwaardig en overtuigend uitgevoerd. En de locaties zijn goed gevonden. Jammer dat de verstaanbaarheid van de dialogen soms wat moeilijk is. Het scenario is logisch van opbouw en is goed uitgewerkt. De flash-back in zwart-wit zijn goed uitgevoerd. De muziek is bescheiden en blijft goed op de achtergrond.

We zagen een kort verhaal met een verrassend slot. Alles is goed gespeeld en goed verfilmd.


Nr.5

Titel: Hoe Vlaams is Middelburg, Middelburg door de eeuwen heen.                                                                                                                  Genre: Documentaire

 Maker: Peter Hagenaars                                                  Lengte: 10 min

Een reis in de geschiedenis laat ons zien hoe Vlaamse achtergronden Middelburg hebben getekend. De rode draad is een historicus die de vraag in de titel beantwoord. Verder vertelt hij het verhaal over de verdere ontwikkeling van de stad. De beelden zijn hierbij ondersteunend. Daarbij worden ons vele gebouwen getoond en worden de bouwstijlen behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de wandtapijten die het verhaal verder ondersteunen. Zo wordt door de verteller alles weer tot leven gebracht. Wel is deze verteller soms wat dominant in beeld. Daardoor komt alles wat statisch en afstandelijk over.

We zien een mooie cameravoering met gevoel voor compositie in stabiele shots. Aan een goede belichting is veel aandacht besteed. Met name het gebruik van het ochtendlicht is mooi uitgevoerd. De montage is eveneens keurig verzorgd. De effecten zijn functioneel zoals bij de zeeslag.

We zagen een mooi portret van Middelburg met een interessante toelichting. Aan een goede vormgeving is veel aandacht besteed.


Nr. 6

Titel: Mijn 2e leven                                                               Genre: Documentaire

Maker: Joop Mohr                                                              Lengte: 16 min

Het is een indringend portret van een man die een beroerte krijgt, daarvan hersteld en vervolgens anderen helpt bij het revalideren. Met als boodschap dat met doorzettingsvermogen tegenslagen zijn te overwinnen.

We zien achtereenvolgens zijn drukke en volle leven, het fatale moment, het herstel en de revalidatie en de hulp aan anderen.

Het verhaal heeft diepgang en geeft mooi aan hoe je als ervaringsdeskundige andere kan helpen om te herstellen. De man is soms zelf aan het woord, daarnaast vertellen mensen uit zijn omgeving hoe een en ander is gegaan. Verder vertelt de voice-over het verbindende verhaal. De interviews zijn duidelijk in beeld gebracht en goed verstaanbaar. Soms zijn de verhalen wat te gedetailleerd. Zo horen je zaken in herhaling en dat maakt de film wat onnodig lang. De cameravoering is eenvoudig, maar redelijk goed verzorgd. Soms ontstaan hier en daar springers.

Het is een mooi document van een man met ware heldenmoed. De boodschap is om niet stil te staan bij het vorige leven, maar om naar kansen in de toekomst te kijken.


Nr. 7

Titel: Surae                                                                           Genre: Reportage

Maker: Joop Mohr                                                               Lengte: 9 min

De film toont aan hoe dit gebied wordt veranderd van een recreatieplas naar een natuurgebied. De structuur wordt bepaald door de volgorde van de werkzaamheden van Staatbosbeheer. We zien eerst wat historische beelden van hoe het vroeger was. En vervolgens volgen we de graafmachines die al het werk doen. De informatie komt van de voice-over en van de boswachters in beeld. Een goede keuze.

Voor de neutrale kijker was het verstandig geweest om aan te geven waar het gebied ligt. Het proces wordt gedetailleerd neergezet en alles wordt goed in beeld gebracht. Maar de film had wel iets korter kunnen zijn, waardoor er meer vaart in de film komt.

De natuuropnamen zijn mooi en sfeervol in beeld gebracht. Wel zien we soms camerabewegingen die niet nodig zijn en storend werken. De muziek blijft op de achtergrond en verhoogt de sfeer. De voice-over en de interviews zijn duidelijk verstaanbaar.

Leuk dat zo’n project wordt gefilmd en met prachtige opnamen van de natuur.


Nr. 8

Titel: Louis                                                                            Genre: Documentaire

Maker: Babs Oudenhuyzen                                             Lengte: 9  min

We zien beelden van een dag uit het leven van een zwaar dementerende man. Hij herkent wel de muziek en dit is dan een ingang om hem te bereiken. Dit is mooi in beeld gebracht.

Verder zien we de verpleegkundige die hem op liefdevolle wijze verzorgt en hem de kans geeft de muziek te voelen. Deze vrouw legt aan de kijker uit hoe belangrijk deze muziek is in dit proces. Het is een aangrijpende film over hoe de zorg en de muziek Louis beïnvloeden.

De cameravoering is dicht op de handeling en verhoogt de betrokkenheid van de kijker. De montage is traag, maar dit versterkt wel de betrokkenheid. Wel zie je zaken in herhaling en ontwikkelt er zich niet zo veel. Wellicht had de film daarom wat korter kunnen zijn. De interviews zijn goed verstaanbaar. De muziek is rustig op de achtergrond. Daardoor hoor je goed het weinige livegeluid.

Het is een mooi document en draagt bij aan het inzicht van het leven van een dementerende en de zorg daaromheen.


Nr.9

Titel: Meteora                                                           Genre: Documentaire

Maker: Henny van de Burgt                                 Lengte: 7   min

We zien het ontstaan en de huidige situatie van de hooggelegen Middeleeuwse kloosters in Griekenland. Middels de voice-over horen we waar het is, hoe het is ontstaan en wat de verdere geschiedenis is. Het is een interessant en bijzonder verhaal dat duidelijk wordt verteld en in beeld wordt gebracht. Er is een gedegen research gepleegd. Het vertelperspectief van tekst en cameravoering is observerend en schept wel wat afstand.

De beelden bestaan uit filmbeelden, foto’s en drone-opnamen. Deze zijn goed gecombineerd. Wel jammer dat we steeds de toeristen zien, hetgeen wat afdoet aan de authenticiteit. De gekozen muziek is toevoegend, maar soms wat dominant en indringend.  De voice-over is duidelijk en geeft ons adequate informatie. De aftiteling is fraai op de maat van de muziek.

We zagen mooie beelden van deze bijzondere bouwwerken met een interessante geschiedenis.


Nr. 10

Titel: Une bonne idee des vacances                             Genre: Reisreportage

Maker: Joop Neefs                                                             Lengte: 7  min

De film betreft een promotiefilm voor een streek in Franrijk. En gezien de titel vindt de maker het een goed idee. Middels een thematisch aanpak volgen we de vele bezienswaardigheden van deze mooie streek. De voice-over geeft een toelichting over wat we zien, hoe we er komen en waar we kunnen verblijven. Dit wordt uitgevoerd  door een spreker met een Frans accent. Dit zorgt voor een Franse sfeer. Er is niet zozeer een verhaallijn. Het is meer een opsomming van de vele bezienswaardigheden.

We zien wel veel totalen en halftotalen. En veel variaties in camerastandpunten. Voorts is veel uit de hand gefilmd, waardoor de beelden soms wat onrustig zijn. De toelichting is duidelijk verstaanbaar. De zachte pianomuziek is een goede toevoeging. De titel is leuk gevonden.

De film toont ons goed aan dat deze streek de moeite waard is om het te bezoeken.


Nr.11

Titel: Land van Poseidon                                      Genre: Reisreportage

Maker: Tini Vermeer                                               Lengte: 23  min

Dit is een verslag van een vakantiereis langs de eilanden van de Azoren mede gezien vanuit historisch perspectief.

Na informatie over de mythologische achtergronden zien we de reis in chronologische volgorde. Met behulp van kaartjes weten waar we ons bevinden. Middels de voice-over wordt alles goed toegelicht. Zoals de bezienswaardigheden, de gewoonten en de geschiedenis. Daarvoor heeft de maker goede research gepleegd. We hebben zo een inzichtelijk beeld van de Azoren gekregen.

De opnamen van de groene eilanden in de blauwe zee zijn meestal verzorgd. De voice-over geeft veel informatie, maar vertelt ook vaak wat we al zien. Wel zien we veel totaalopnamen. Ook missen we het livegeluid te vaak. De muziek is aangenaam en voegt zich goed bij de beelden. De animatie voor de vlucht naar de diverse eilanden is goed op zijn plaats.

Het slot: “ver van alles, tussen de oude en nieuwe wereld”, is mooi gekozen.


Nr. 12

Titel: Hommage aan Henk Beijers                                  Genre: Portret

Maker: Henny van de Burgt                                            Lengte: 15    min

We zien een portret van deze amateurhistoricus naar aanleiding van zijn 80e verjaardag.

Daarbij heeft de filmer er voor gekozen om anderen over hem te laten vertellen. Daardoor wordt de kijker steeds nieuwsgieriger naar de persoon zelf. En we zien hem dan uiteindelijk in beeld bij een fietstocht met historische toelichting. Dit is een goede manier om van iemand een portret te maken.

De camerastandpunten zijn afwisselend en vaak creatief. De geluidslagen zijn goed in balans en de voice-over is steeds duidelijk verstaanbaar. De verstaanbaarheid van de geïnterviewden had soms wat beter kunnen zijn. De muzikale ondersteuning is goed gevonden en verhoogt het gehele beeld.

Voor een neutraal publiek dat wat verder van Henk af staat, is de betrokkenheid met hem minder. Voor de geïnterviewden is deze betrokken met  Henk zeker voelbaar. Met veel plezier wordt verteld over de prettige samenwerking. We zagen een mooi gemaakt portret van een markant persoon.


Nr. 13

Titel: Drieluik Frans Kops                                     Genre: Reportage

Maker: J. Hendriks, Harry Zwanenberg                         Lengte: 6  min

De film gaat over de restauratie van een drieluik van de schilder Frans Kops.

De restaurateur vertelt over deze schilder, over het schilderij en wat de bedoeling van de restauratie is. Hij is een leuke verteller en dat doet de film goed. Daarnaast horen we van hem het nodige over de geschiedenis van Den Bosch, waar de schilder heeft gewerkt.

We zien de restaurateur aan het werk, maar het is niet altijd helder waar hij mee bezig is. Zo krijgen we niet een duidelijk overzicht van de situatie van voor en van na de restauratie in beeld.

De cameravoering is wat statisch. De beelden zijn mooi en stabiel. De inserts zijn van goede kwaliteit. Mooi zijn ook de gemaakte close-ups van het schilderij.

Het interview is veelal goed verstaanbaar. Soms is het wat zacht, afhankelijk waar de microfoon staat. Helaas zien we deze microfoon soms in beeld. De muziek is passend en blijft keurig op de achtergrond.

We zagen een interessante uitleg over dit schilderij en over de maker.


Nr. 14

Titel: Wonderlijke klim                                                       Genre: Documentaire

Maker: Hans Peltzer                                                           Lengte: 15  min

De filmer heeft onderzocht wat er in Den Bosch nog herinnert aan Jeroen Bosch.  Wat was er al in zijn tijd? En wat moet hij gekend hebben? We zien daarbij de nodige beelden van Den Bosch. Afwisselend zien we zijn schilderijen. Middels de voice-over horen we de verbindende teksten. Er is zeker goede research gepleegd.

Vervolgens wordt de relatie aangetoond tussen zijn schilderijen en de luchtboogbeelden op het dak van de Sint Jan. Voor bezoekers was dit middels een beklimming van de toren te bezichtigen. En daar heeft dan de titel betrekking op. En het is de moeite waard. We zien allerlei groepen van o.m. musici en ambachtslieden en ook hier krijgen we een duidelijk uitleg. Wel wil de maker wat veel informatie geven en dat zorgt voor enige gejaagdheid.

We zien goed camerawerk met gevoel voor compositie. De inserts zijn treffend met mooie details. De beelden zijn stabiel. De voice-over is goed te verstaan en de achtergrondmuziek is passend.

De eindeconclusie dat het aannemelijk is dat bouwmeester en genie elkaar hebben beïnvloed, is daarbij terecht vastgesteld.


Nr.15

Titel: TEDx Dansfilm                                                          Genre: Dansfilm

Maker: Peter van den Berg                                               Lengte: 4  min

We zien de uitvoering van een ballet- of een dansgroep. En dat tegen het decor van een voormalige fabriekshal.

Er is geen intro en verder geen toelichting over wie ze zijn en welke dans ze uitvoeren. Het is gewoon de uitvoering waar naar we kijken. De rode kostuums zijn prachtig en in goed contrast met de grauwe kleuren van de fabriek. We zien een mooi verzorgde choreografie.

De letters TEDx in de titel wordt verder niet verklaard. Betekent dit de dansgroep of een soort dans?

Het is met meerdere camera’s vanuit verschillende standpunten mooi gefilmd. De drone wordt ook functioneel ingezet. De montage is vlot met gevoel voor continuïteit gerangschikt.

De lengte is bewust kort. Er is geen toelichting of uitleg. Het is gewoon even genieten.


Nr.16

Titel: Tandemsprong                                                         Genre: Reportage

Maker: Ton Lunenberg                                                     Lengte: 7  min

De film laat de parachutesprong zien van de maker en alle voorbereidingen die daaraan vooraf gaan.

Veel aandacht wordt besteed aan de voorbereiding en aan de instructies. Daar zit het nodige werk aan. Dat betreft het inpakken van de parachute, het geven van de nodige instructies. En ondertussen komt Ton steeds in beeld. Er wordt meerdere malen gevraagd hoe hij zich voelt. En dat zit allemaal wel goed. En dit is allemaal goed en vlot in beeld gebracht.

De sprong zelf is gefilmd vanuit het vliegtuig en door een andere parachutist en nog meer tijdens de val. En dus van heel dichtbij in de lucht. Leuk om naar te kijken. En de uiteindelijke landing is de afronding.

We zien goed camerawerk, we zijn steeds dicht op de handeling. Alles is vlot gemonteerd. De muziekkeuze ondersteunt de spanning. Het plezier straalt van de beelden af. En we krijgen zo een goede indruk wat er allemaal bij zo’n sprong komt kijken.


Nr.17

Titel: Tolad                                                                            Genre: Reportage

Maker: Eric Tibos                                                                Lengte: 3 min

De film laat ons kennismaken met een nieuwe manier van as-verstrooiing.

Dit kan gewoon op de bekende manier, maar nu ook met een wandelstok, waarmee kleine hoeveelheden as wordt verstrooid. Dit laat de maker ons zonder woorden zien. De camera staat dicht op de handeling. En een registratie vanuit verschillende standpunten geeft afwisseling. De drone wordt functioneel gebruikt om het totale overzicht te geven en draagt bij aan een afwisseling van standpunten.

De montage is rustig en passend bij het onderwerp. Het groepje dat op de traditionele wijze as verstrooid krijgt passende muziek. Bij de Tolad-groep is de muziek lichter, wellicht wat te nadrukkelijk. Te zien is dat deze groep meer ontspannen is.

Het is voor de kijker interessant om in een kort bestek met dit nieuwe fenomeen kennis te maken.


Nr.18

Titel: Fort de Brederode                                                    Genre: Documentaire

Maker: Tiny Vermeer                                                          Lengte: 12  min

We zagen een reportage over dit fort op verzoek van de betreffende stichting. Dit vroegere fort was van belang voor de verdediging van Den Bosch. Men heeft zich ingespannen om een herinnering aan dit fort te creëren.

Aan de hand van een mooie animatie wordt door een voice-over deze historie uitgelegd. Enkele mensen zijn in stijl met kledij van die tijd. Ook zien we een kunstenaar die een modern beeld heeft ontworpen.

De animaties zijn functioneel en goed verzorgd. De beweging in beeld stuurt de aandacht van de kijker. Een passende tekst en een goede stem ondersteunen de beelden.

De interviews zijn wel wat statisch opgenomen en scheppen daardoor een afstand. Verrassingen blijven dan ook uit. Als achtergrondgeluid horen we trommelen, hetgeen passend is. Verder is de muziek zo bescheiden dat het minder functie heeft.

Deze film geeft ons een goed inzicht in dit stuk Brabantse historie.


Nr.19

Titel: Myanmar                                                                     Genre: Reisreportage

Maker: Hanna Cleven                                                        Lengte: 15  min

In deze reisfilm zien we een aantal bezienswaardigheden van dit land. Via beelden en de voice-over krijgen we veel te zien: waar het land ligt, de geschiedenis, bevolking, maar vooral de pagodes. We zien daarbij wel veel totaalbeelden en wat weinig close-ups.

De maakster weet goed de sfeer van het land en haar enthousiasme hierover aan ons over te brengen. Een prettige stem geeft ons zinnige informatie, met hier en daar wat humor. Wel is deze voice-over voortdurend aan het woord, waardoor de kijker geen rust krijgt om even van de mooie beelden te genieten. Duidelijk is dat er gedegen research is gepleegd.

We zien prachtige beelden, maar zijn soms wat slordig gefilmd. Dit had in de montage weggewerkt kunnen worden. Dat geldt ook voor de camerabewegingen. Naast de voice-over horen we de passende muziek. Het livegeluid is hierbij wat verloren.

We zagen een mooie vakantiefilm dat een goed beeld van dit land geeft. Niet een beetje, maar redelijk veel.


Nr.20

Titel: Niet van een leien dakje                                          Genre: Reportage

Maker: Marijn Mariën                                                          Lengte: 11  min

Het dak van de kerk in Wouw moet worden voorzien van een nieuw leien dak. En dat laat de maker ons helemaal zien. En dat dit geen eenvoudige klus is, zien we uit de beelden. De titel van de film is dan ook treffend gekozen.

In chronologische volgorde volgens we deze werkzaamheden van begin tot het eind. En dat in een vlot tempo. De voice-over legt ons daarbij uit hoe dit wordt aangelegd. Dat dit een specialistische ambacht is, wordt door de maker aan ons duidelijk uitgelegd.

Vanuit alle kanten wordt dit werk gefilmd. De camerastandpunten zijn steeds goed gekozen. We kunnen alles van dichtbij volgen. Dat komt ook doordat de cameraman  mee naar boven is geweest. Daardoor komen we dicht op de handeling.

In de montage zien we een goed oog voor de continuïteit van de werkzaamheden. De oudere muziek is goed passend bij dit onderwerp. We horen steeds het livegeluid van het werk. En je hoort ook de wind, wat hierbij goed past.

Het is een bijzondere activiteit die door de maker prima aan ons wordt voorgelegd.


Nr.21

Titel: Van hooi naar mazout                                             Genre: Documentaire

Maker: Willy Dekoninck                                                     Lengte: 30  min

Met een tekenaar gaan we een wandeltocht maken door Belgisch Limburg. We zien daarbij aan de gemaakte tekeningen hoe dit gebied er in het verleden uitzag.

Deze kunstenaar is gekleed zoals dat vroeger was. Hij trekt van plek naar plek en constant heeft hij zijn schetsboek paraat om ons het vroegere landschap, huizen, boerderijen, molens enz. te laten zien. Deze tekeningen zien we mooi in sepia-kleur. Dit verhoogt de sfeer van de oudere tijd.

Een goede voice-overstem vertelt ons het verdere verhaal. Tegen het einde van de film wordt ons door de maker een toekomstbeeld geschetst.

Hoe mooi alles ook in elkaar is gezet, is de film wel wat aan de lange kant. De hele vormgeving is hetzelfde. Op den duur ontwikkelt er zich niet veel meer. Daardoor wordt de film wel als iets te lang ervaren.

De montage is zeer goed verzorgd. De muziek is passend bij de tijd waarin dit speelt en bij het onderwerp, waarover het gaat.

We zagen een  boeiende film, die mooi en heel origineel is vormgegeven.