ma03102022

Back U bevindt zich hier: Start > Opleidingen > Beeldexpressie > Cursus Beeldexpressie

Cursus Beeldexpressie

(het verhaal staat centraal).

Gelukkig kunnen we weer met een cursus Beeldexpressie van start. 22 en 30 januari  2020 bij ERSA in Roosendaal.

De kosten bedragen € 45.00. De doelstelling van deze cursus is om de cursisten inzicht te geven in de drie pijlers van een film (Strekking/Inhoud, Verhaalstructuur en Filmische Vormgeving). 
De meest gangbare filmgenres komen aan de orde. 

De cursus bestaat eigenlijk uit 5 dagdelen, die nu zullen worden gecomprimeerd in 4 sessies. De onderwerpen die behandeld worden zijn: 

 

  NB'80 cursus "Beeldexpressie"

Dagdeel 1. 

Thema

onderwerpen

oefeningen/opdrachten

Opening 

eerste kennismaking 

  

huishoudelijke afspraken 

  

  

cursus positionering 

  

  

doelstelling van de cursus 

  

De geschiedenis van het
visueel vertellen 

structuurelementen van een verhaal 

  

  

essenties van deze verhaalelementen 

  

  

mondiale ontwikkelingen 

  

Vertellen van een filmverhaal 

communicatiestructuren 

  

  

het eenzijdige communicatiepad van een film 

  

  

vragen die vooraf beantwoord dienen te worden 

  

  

waar en wanneer en hoe wordt de film "gelezen"? 

  

Ontwerpfasen van een film 

de drie pijlers en hun functie 

  

  

strekking/inhoud 

  

  

  

opdracht 1 

Dagdeel 2.

Thema

onderwerpen

oefeningen/opdrachten

Globale bespreking van opdacht 1

Filmgenres en hun kenmerken

uitvoerig behandeld in vorige cursus

zie NB'80 cursus "gevorderden".

Verhaalstructuur

structuur van Syd Field

de 3 vertelblokken en hun functies

schriftelijke voorbeelden in cursusmap

bestuderen van de aangegeven cursusvoorbeelden

opdracht 2

Dagdeel 3. 

Thema

onderwerpen

oefeningen/opdrachten

Globale bespreking opdracht 2

Het vertelperspectief

onpersoonlijk vertelperspectief

persoonlijk vertelperspectief

opdracht 3

informatielijn

aandachtslijn

opdracht 4

Dagdeel 4.

Thema

onderwerpen

oefeningen/opdrachten

Globale bespreking opdracht 3 en 4 

De filmstijlen

voorbeelden van veel voorkomende filmstijlen

associatief filmen

voorbeeldfilms van associatief filmen

werkopdracht van voorbeeldfilms

opdracht 5

Dagdeel 5.

Thema

onderwerpen

oefeningen/opdrachten

Presentatie van de opdrachten

proberen zoveel mogelijk opdrachten te bespreken

Evaluatie

evaluatielijst

Cursusduur: 2 zaterdagochtenden en 2 zaterdagmiddagen

Niveau:        beschikken over de kennis van de cursus “Filmen voor gevorderden

Gewijzigd door R.Scheidel 21-12-2019